Georgia Tech at Georgia
November 24, 2012 • 12:00 p.m.
Athens, Georgia
Sanford Stadium
TV: ESPN
Listen
Radio Affiliates
Purchase Game Photos


gametracker