#TheBuzz: Meet Kaela Davis

Sophomore Kaela Davis averaged 18.6 points per game as a freshman.
Oct. 10, 2014